Dommer frokost Filip Sebatian, Kurt Jørgensen, Frank Jørgensen og flre andre dommere.